Korekta chirurgiczna blizn

Blizny to niechciane pamiątki, które zbieramy przez całe życie. W przypadku tych małych– np. potrądzikowych – do ich usunięcia z powodzeniem sprawdzają się zabiegi z użyciem lasera. Większe blizny, powstałe np. podczas operacji, nie są tak proste do zlikwidowania i niezbędna jest ingerencja chirurgiczna.

Czym jest chirurgiczne usuwanie blizn?

Jest to zabieg pozwalający poprawić aspekty estetyczne wszystkich miejsc, gdzie została naruszona integralność skóry. Wszelkie zranienia czy też przeprowadzane wcześniej zabiegi chirurgiczne skutkują pojawieniem się blizny. Jest to naturalny rezultat gojenia się skóry, która zabliźniając się odzyskuje swoją ciągłość. Blizna zawsze odróżnia się od okolicznej tkanki, jej wygląd uzależniony jest od takich elementów jak umiejscowienie i przebieg, sposób powstania, proces gojenia się, a także indywidualne predyspozycje każdego Pacjenta. Należy pamiętać o tym, że całkowite usuwanie blizn jest niemożliwe – możliwa jest jedynie korekcja mająca na celu zminimalizowanie negatywnych aspektów estetycznych oraz funkcyjnych.

Jakie są metody chirurgicznej korekcji blizn?

Istnieje wiele sposobów chirurgicznej korekcji blizn. Najczęściej stosowane metody to:

  1. Wycięcie blizny i zszycie rany

Metoda stosowana w przypadkach mniej skomplikowanych, w których wystarczy wycięcie starej blizny, odpowiednie przygotowanie brzegów rany i zszycie ich cienką nicią.

  1. Plastyka Z

Poza wycięciem starej blizny wykonuje się dwa dodatkowe nacięcia w taki sposób, że po zszyciu nowa blizna przyjmuje kształt litery Z. W ten sposób można lepiej dopasować bliznę do układu naturalnych załamań skóry, a co za tym idzie – uczyni

ją mniej widoczną. Ponadto w załamaniach i zmarszczkach napięcie skóry jest mniejsze, a to sprzyja gojeniu się rany.

  1. Plastyka W

Bliznę wycina się łamaną linią, która po zszyciu brzegów rany przyjmuje kształt wielokrotnie powtórzonej litery W. Metodę tę stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy blizny są długie. Ząbkowany przebieg nowej blizny sprzyja jej lepszemu gojeniu, a ponadto sprawia, że jest trudniejsza do prześledzenia i dzięki temu mniej widoczna.

Jaki rodzaj znieczulenia jest stosowany podczas zabiegu korekty blizn?

Większość zabiegów przeprowadzanych jest z wykorzystaniem znieczulenia miejscowego, natomiast sam czas trwania zależny jest od rozmiarów blizny.

Jak wygląda okres rekonwalescencji po zabiegu korekty blizn?

Po zabiegu zazwyczaj nie wymagana jest hospitalizacja. Konieczne jest jednak ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza prowadzącego. Do najważniejszych zalicza się obowiązek utrzymania higieny w obrębie operowanych miejsc. Przez pierwsze dni po zabiegu Pacjenci mogą odczuwać lekki dyskomfort objawiający się bólem w okolicach poddawanych zabiegowi. Dolegliwości bólowe można uśmierzyć przy pomocy środków przeciwbólowych – koniecznie takich, które nie zawierają kwasu acetylosalicylowego. Przyjmowanie aspiryny, a także palenie tytoniu, jest stanowczo wzbronione także w okresie bezpośrednio poprzedzającym zabieg.

Jakiego efektu można się spodziewać po chirurgicznej korekcie blizn?

Efekt zabiegu zależny jest nie tylko od techniki chirurgicznej, ale w dużej mierze również od indywidualnych zdolności do regeneracji skóry Pacjenta. Efekt będzie lepszy, gdy blizna będzie regularnie masowana i smarowana specjalnymi maściami, np. Dermatix czy Veraderm.

Co dodatkowo warto wiedzieć?

Znieczulenie:
miejscowe