dr n. med. Krzysztof Staroń

Brief info

Specjalista Chirurgii Ogólnej. Specjalista Chirurgii Naczyniowej. Specjalista Chirurgii Onkologicznej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Doświadczenie zawodowe:

Z zakresu chirurgii naczyniowej:
Leczenie miażdżycowego niedokrwienia kończyn oraz innych chorób naczyń tętniczych i żylnych. Operacje tętniaków aorty brzusznej metodą klasyczną i endowaskularną, operacje niedrożności tętnic na różnych poziomach, operacje tętnic szyjnych, operacje zespołów uciskowych górnego otworu klatki piersiowej, operacyjne i zachowawcze leczenie wzmożonej potliwości stóp i rąk, operacje żylaków kończyn dolnych metodami: klasyczną, kriochirurgiczną oraz laserową.

Z zakresu chirurgii ogólnej:
Operacje przepuklin brzusznych metodą klasyczną i beznapięciową, wszystkie rodzaje operacji chorób przewodu pokarmowego, wycięcie pecherzyka żółciowego metodą klasyczna i laparoskopową, operacje tarczycy.

Z zakresu chirurgii onkologicznej:
Leczenie chirurgiczne nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, tarczycy, nowotworów skóry.

Specjalista chirurgii ogólnej. Specjalista chirurgii naczyniowej, specjalista chirurgii onkologicznej. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi . Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinice Chirurgii Ogólnej ,Onkologicznej i Naczyniowej, CSK MON (Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej) Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie przy ulicy Szaserów, gdzie pracował jako asystent, starszy asystent, adiunkt. W 1992 roku uzyskał I stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej, a w 1995 roku II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1999 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Po złożeniu egzaminu państwowego w 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgia naczyniowa. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgia onkologiczna. Swoja wiedzę z zakresu chirurgii rozszerzał na wielu kongresach w kraju i za granicą m in. Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie.