Opieka pielęgniarska

Barbara Oleszuk
Pielęgniarka dyplomowana
Iwona Bezimienna
Pielęgniarka dyplomowana
Małgorzata Gawłowska
Pielęgniarka dyplomowana
Krystyna Szczotkarz
Pielęgniarka dyplomowana
Monika Pawłowska
Pielęgniarka dyplomowana
Monika Ziółkowska
Dorota Wilczyńska
Agata Sak
Pielęgniarka dyplomowana