Regulamin Newslettera Kliniki

REGULAMIN NEWSLETTERA „KLINIKI CHIRURGI PLASTYCZNEJ DR ANDRZEJ KRAJEWSKI” sp. z o.o.
obowiązujący od 25 maja 2018 r.

1. „Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Augusta Cieszkowskiego 21, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579744, NIP 8522616402, REGON 362668223, świadczy użytkownikom bezpłatną usługę newslettera określoną w niniejszym regulaminie oraz jest administratorem danych osobowych użytkowników usługi w postaci adresów e-mail (w tym imion i nazwisk) odbiorców tej usługi.


2. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się z treścią regulaminu.


3. Dla korzystania z newslettera wymagany jest komputer (smartfon) z dostępem do internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz skonfigurowana poczta elektroniczna (e-mail).


4. Newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na okresowym informowaniu użytkowników o aktualnościach oraz usługach świadczonych przez „Klinikę Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.


5. Aby zapisać się do newslettera należy wpisać adres poczty elektronicznej użytkownika do formularza udostępnionego na stronie http://chirurgiaplastycznakrajewski.pl


6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w adresie poczty elektronicznej przez „Klinikę Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. w celu korzystania z usługi newslettera.


7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, jak również do ich poprawienia, sprostowania lub usunięcia w każdym czasie oraz do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu. Użytkownik może również w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego.


8. „Klinika Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. nie będzie udostępniała powierzonych jej adresów poczty elektronicznej jak również jakichkolwiek danych osobowych osobom czy podmiotom trzecim.


9. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.


10. Usunięcie konta pocztowego użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.


11. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez „Klinikę Chirurgii Plastycznej Dr Andrzej Krajewski” sp. z o.o. za pośrednictwem newslettera aktualności oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail użytkownika.

Script logo
kontakt